ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


พ่นฆ่าเชื้อ

              บริการการพ่น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส อย่างมีประสิทธิภาพภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดสเปรย์มีผลทดสอบยืนยันประสิทธิภาพทำลายเชื้อไวรัสตามเอกสารอ้างอิง มีคุณสมบัติทำลาย แบคทีเรีย ไวรัส ไม่เป็นสาร ก่อมะเร็งไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ ใช้ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

      พร้อมบริการ บริษัท องค์กร  สถานศึกษา ร้านอาหาร สโมสร ห้างร้าน  สถานบันเทิง หน่วยงานต่างๆ
บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article
บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article
บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ article
การป้องกันและกำจัดแมลงโรงแรม อาคารชุด คอนโด สำนักงานให้เช่า
การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง สำหรับ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอาหาร