ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำ เทอร์มิน่า ออยล์ (Termina Oil) article

Termina Oil : เป็น สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำ ซึ่งสกัดจากพืชสมุนไพรไทย มีกลิ่นหอมสมุนไพร เช่น ตะใคร้หอม

ทำให้ เจือจางในน้ำ อัตราส่วน สมุนไพร 1 ลิตร ต่อ 35 น้ำ ลิตร แล้วฉีดพ่นใส่ท่อ และ วิธีการเจาะพื้นอัดลงดินภายในบ้าน แทนสารเคมี จะมีผลทำให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกินตัว ที่อ่อนแอ ทำให้สารแพร่กระจาย ในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวก จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ ไปในที่สุด แต่ต้องใช้เวลา นานกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของปลวกด้วย

เป็น สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำสกัดจากพืชสมุนไพรไทย เช่น หางไหล ตระไคร้หอม ข่า ขมิ้นชัน หัวแหวหมู พริกขี้หนู เมล็ดงา และใบสาบเสือ สมุนไพรเหล่านี้ เป็นพืชที่ปลวกไม่สามารถสร้างกลไกในการย่อยสลายสารสําคัญจากพืชเหล่านี้ได้ สารสําคัญจากพืชเหล่านี้มีผลในการควบคุมประชากรปลวกโดยกลไกที่แตกต่างกันตั้งแต่การยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ การกินอาหาร ตลอดถึงการลดการพัฒนาการของ จุลินทรีย์ในลําไส้ปลวก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดและการทําลายของปลวก ซึ่งทำให้มีการควบคุมประชากรของปลวก โดย ลดขบวนการย่อยอาหาร ทำลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ของนางพญา ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร นี้มีประสิทธิภาพในการลดประชากรของปลวกในสกุลCoptotermes spp.

  • ใช้ควบคุม และ ลดประชากรของปลวก จนทำให้ปลวกสูญพันธุ์ในที่สุด
  • ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเจือปน ไม่มีสารพิษตกค้าง 
  •  ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดปลวกและแมลง

เหยื่อล่อปลวกใต้ดิน (Terminate) article
เหยื่อล่อปลวกภายในอาคาร (Terminus) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-7825-1010, 08-6304- 2265