ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article

ปลวก..เป็นภัยเงียบ ที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย ของการแตกร้าวของอาคาร ท่อน้ำทิ้ง ปลวกมิได้ทำให้อาคารแตกร้าวแต่ปลวกอาศัยร่องของการแตกร้าวเป็นทางเดินเพื่อไปสู่แหล่ง อาหาร คือ ไม้ กระดาษ หนังสือ เสื้อผ้าบางชนิด 

  • ปิดรอยแตกร้าวให้มิดชิด
  • ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเช่น ห้องน้ำ ใต้บันใด อย่างสม่ำเสมอ หากพบการกัดทำลายเกิดขึ้นแสดงว่ามีปลวกเกิดขึ้น
  • สังเกตแมลงเม่าบินในบ้าน หรือนอกบ้าน ให้ปิดช่องทางเดินของแมลงเม่า เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่แมลงเม่าจะสร้างรังในบ้าน
  • เก็บเศษไม้ต่าง ๆ ออกจากตัวบ้าน
  • ดูแลรักษาบ้านทั้งภายในและภายนอกให้แห้ง
  • ตรวจสอบว่าในบ้านมีผงไม้ซึ่งเป็นรอยกัดกินของปลวกอย่างสม่ำเสมอ
  • ซ่อมรอยรัว-ซึมทันทีเมื่อมีรอยรั่ว ซึมเกิดขึ้น
  • เมื่อพบปลวกต้องกำจัดทันที เพราะจะเกิดความสูญเสียไปทุกเวลานาที ปลวกทำงานตลอดเวลา ความเสียหายจึงเกิดขึ้นทุก ๆ วินาทีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
ปลวกเข้าบ้านได้อย่างไร
ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร
เครื่องมือตรวจปลวกสำหรับ บริษัทกำจัดปลวกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-7825-1010, 08-6304- 2265