ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


บริษัทของเรา

บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด 

 

                   บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด เปิดให้บริการ รับกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ ดำเนินกิจการบริษัท ตั้งแต่ พ.ศ. 2647 ดูแลลูกค้าทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ให้บริการ กำจัดปลวก แมลง และสัตว์แทะ ทุกชนิด โดยทีมงานที่มาก ด้วยความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมด้านการให้บริการ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และ คุณภาพ  ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพในงานบริการ โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักและมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 

 
ชื่อบริษัท :  บริษัท เพาเวอร์ เพสท์  กรุ๊ป จำกัด
สำนักงาน :  เลขที่ 502/ 312 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ทุนจดทะเบียน  :  1   ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ :  บริการ  การป้องกันและ กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงทุกชนิด
เว็บไซด์  :  http://www.powerpestgroup.com
วิสัยทัศน์ขององค์กร( vision ) : เรามุ่งมั่นสร้างคุณภาพการบริการด้าน การป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์แทะ ทุกชนิด
พันธกิจองค์กร(mission ) :  มุ่งสร้างทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ ให้กับ ผู้บริโภค โดยยึดหลัก ความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ   


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-7825-1010, 08-6304- 2265