ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


บริษัทของเรา

บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด 

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมี กำจัดปลวก กำจัดแมลง เช่น สารเคมี กำจัดปลวก  เคมีกำจัดแมลง กำจัดยุง  สารเคมี กำจัดแมลงบิน แมลงคลาน สารเคมีสำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุง ทรายควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคมีกำจัดหนู เคมีกำจัดแมลงวัน และ จำหน่าย  อุปกรณ์ด้านการ กำจัดปลวก กำจัดแมลง เช่น เครื่องพ่นหมอกควันรุ่นต่าง ๆ  เครื่องพ่น เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน Website ของเรา หรือติดต่อได้โดยตรงที่บริษัท

2. ให้บริการ การป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์แทะ ทุกชนิด โดยทีมงานที่มาก ด้วยความสามารถ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และ คุณภาพ  ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพในงานบริการ โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักและมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคเป็นสำคัญ 
 

 
ชื่อบริษัท :  บริษัท เพาเวอร์ เพสท์  กรุ๊ป จำกัด
สำนักงาน :  เลขที่ 502/ 312 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ทุนจดทะเบียน  :  1   ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ :  บริการ  การป้องกันและ กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงทุกชนิด
เว็บไซด์  :  http://www.powerpestgroup.com
วิสัยทัศน์ขององค์กร( vision ) : เรามุ่งมั่นสร้างคุณภาพการบริการด้าน การป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์แทะ ทุกชนิด
พันธกิจองค์กร(mission ) :  มุ่งสร้างทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ ให้กับ ผู้บริโภค โดยยึดหลัก ความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ   


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-6316-0179, 08-6304- 2265