ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article

 • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
 • ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่  (SPACE SPRAY)  โดยพ่นแบบฝอยละเอียด  (MISTING OR ULV)  หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOCGING)  ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ  และท่อระบายน้ำรอบอาคาร  เป็นต้น
 • ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDE)หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ (VACTOR 1 G) ตามแหล่งเพาะพันธุ์  เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่
 • ตรวจเช็ค / ติดตามผล  และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำ

 • การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์   บริเวณที่มีน้ำขังภายใต้อาคารหรือท่อน้ำทิ้งหรือลำคลอง
 • กำจัดและป้องกันโดยการใช้สารเคมีใส่ในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือไม่ให้ลูกน้ำเติบโตที่จะเป็นยุงในอนาคต โดยใช้สารเคมี Temephos  1%  w/w SG ซึ่งออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ
 • ใช้น้ำมันก๊าดผสมเคมี ฉีดพ่นสเปรย์ผิวน้ำ เพื่อให้เคมีแขวนลอยกับน้ำมันกำจัดและป้องกันการ วางไข่ของยุงบนผิวน้ำได้
 • ฉีดสเปรย์เคมีรอบตัวอาคารตามแหล่งที่ยุงอาศัยอยู่ เช่น บริเวณต้นไม้ใบหญ้า,บริเวณที่อับชื้น,ท่อระบายน้ำต่าง ๆ
   
บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article
บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 502/312 หมู่ 3 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
(Office Hours) โทร. 0-2987-2263 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 0-2991-0045 นอกเวลาทำการ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ : 08-6316-0179, 08-6304- 2265