สารกำจัดหนู
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


สารกำจัดหนู article

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ : bromadiolone ……0.005%W/W

ใช้ในการกำจัดหนู

เท โบมาเทค 1 กรัม (2 ช้อนชา) ลงบนภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณ ที่มีหนูชุกชม
ควรวางห่างกัน จุดละ1 -2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นระยะเวลา ประมาณ 5 วัน หากพบว่า โบมาเทค หายไป
ควรวางเพิ่มเติมจนกระทั่งไม่พบร่องรอยว่มีหนูอยู่จึงหยุดวาง

ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

 1. ห้ามรับประทาน
 2. วางเหยื่อในสถานที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าไปได้
 3. อย่าวางเหยื่อในบริเวณที่เหยื่อจะมีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร หรือบนพื้นผิวที่ ที่สัมผัสกับอาหาร
 4. ภายหลังการหยิบจับ ควรล้างมือทุกครั้ง
 5. ในกรณีที่วางเหยื่อ โบมาเทค ในที่เปิดเผยควรจะทำการเก็บกวาดและงดใช้ใน เวลากลางวัน
 6. ห้ามทิ้งโบมาเทคหรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 1. หากกลืน โบมาเทค ให้ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้ว ทำการล้วงคอ
 2. ให้รีบน้ำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากของ โบมาเทค

 

 

สารเคมีกำจัดหนู แรนเทค

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ : bromadiolone …………0.005%W/W

ใช้ในการกำจัดหนู

เท แรนเทค 15 -20 กรัม (3 -4 ก้อน) ลงบนภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หากพบว่า แรนเทค หายไป ควรวางเพิ่มเติมจนกระทั่งไม่พบร่องรอยวามีหนูอยู่จึงหยุดวาง

ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

 1. ห้ามรับประทาน
 2. วางเหยื่อในสถานที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าไปได้
 3. อย่าวางเหยื่อในบริเวณที่เหยื่อจะมีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
 4. ภายหลังการหยิบจับ ควรล้างมือทุกครั้ง
 5. ในกรณีที่วางเหยื่อ แรนเทค ในที่เปิดเผย ควรทำการเก็บกวาดและงดใช้ในเวลากลางวัน
 6. ห้ามทิ้งแรนเทคหรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะ
   

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 1. หากกลืน แรนเทค ให้ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้วแล้ว ทำการล้วงคอ
 2. ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากของ แรนเทค
   
 
 

ชื่อสามัญ ไดฟีทิอาโลน (Difethialone)
กลุ่มสารเคมี
Coumarin anticoagulant analogue

ในไร่นาใช้เหยื่ออัตรา 200 กรัม ต่อเนื้อที่ 1 ไร่ ต่อการใช้ 1 ครั้ง โดยวางเป็นจุด ๆ ละประมาณ 10-15 กรัม (2-3 ก้อน) และแต่ละจุดห่างกันประมาณ 10 เมตร การวางเหยื่อพิษให้วางบนทางเดินของหนูตามคันนา หรือใส่ลงไปในรูหนูโดยตรง หรือวางตามแหล่งทีมีหนูระบาด ควรใช้เหยื่อพิษเบื่อหนู 2 ครั้ง ใน 1 ฤดู @ ครั้งแรกใช้หลังจากปลูกข้าวแล้ว 15 วัน @ ครั้งที่สอง ใช้หลังจากวางเหยื่อพิษครั้งแรกไปแล้ว 30 วัน- ในอาคารและโรงเรือน ควรวางเหยื่อไว้ตามข้างฝาผนัง ตามซอกมุมที่มีหนูผ่าน แต่ละวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงกิน หรือนำเหยื่อพิษออกไปได้ - การตรวจหรือเติมเหยื่อพิษ นอกจากคำแนะนำข้างต้นแล้ว ควรหมั่นตรวจดูเหยื่อพิษในท่อไม้ไผ่กลวง หรือท่อพลาสติกขนาดโตแล้ว นำท่อดังกล่าวไปวางยังแหล่งที่ต้องการต่อไป

คำเตือน

ขณะใช้อย่าสูดดมวัตถุมีพิษเข้าไป ควรสวมถุงมือ ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก จมูก และผิวหนัง หลังทำงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลายหรือฝังดิน (ห้ามเผาไฟ)

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ - ให้พักผ่อนในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก ๆ - หากเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วไปพบแพทย์ -หากเข้าปากให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว แล้วทำให้อาเจียน ด้วยการล้วงคอ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
 

 
 

ชื่อสามัญ ไดฟีทิอาโลน (Difethialone)
กลุ่มสารเคมี Coumarin anticoagulant analogueในไร่นาใช้เหยื่ออัตรา 200 กรัม ต่อเนื้อที่ 1 ไร่ ต่อการใช้ 1 ครั้ง โดยวางเป็นจุด ๆ ละประมาณ 10-15 กรัม (2-3 ก้อน) และแต่ละจุดห่างกันประมาณ 10 เมตร การวางเหยื่อพิษให้วางบนทางเดินของหนูตามคันนา หรือใส่ลงไปในรูหนูโดยตรง หรือวางตามแหล่งทีมีหนูระบาด ควรใช้เหยื่อพิษเบื่อหนู 2 ครั้ง ใน 1 ฤดู @ ครั้งแรกใช้หลังจากปลูกข้าวแล้ว 15 วัน @ ครั้งที่สอง ใช้หลังจากวางเหยื่อพิษครั้งแรกไปแล้ว 30 วัน- ในอาคารและโรงเรือน ควรวางเหยื่อไว้ตามข้างฝาผนัง ตามซอกมุมที่มีหนูผ่าน แต่ละวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงกิน หรือนำเหยื่อพิษออกไปได้ - การตรวจหรือเติมเหยื่อพิษ นอกจากคำแนะนำข้างต้นแล้ว ควรหมั่นตรวจดูเหยื่อพิษในท่อไม้ไผ่กลวง หรือท่อพลาสติกขนาดโตแล้ว นำท่อดังกล่าวไปวางยังแหล่งที่ต้องการต่อไป

คำเตือน

ขณะใช้อย่าสูดดมวัตถุมีพิษเข้าไป ควรสวมถุงมือ ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก จมูก และผิวหนัง หลังทำงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลายหรือฝังดิน (ห้ามเผาไฟ)

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ - ให้พักผ่อนในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก ๆ - หากเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วไปพบแพทย์ -หากเข้าปากให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว แล้วทำให้อาเจียน ด้วยการล้วงคอ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
 

 
 

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ : coumatetraly .................0.75% W/W

ใช้ำกำจัดหนูในโรงเรือน อาคารสถานที่ โรงงานอุตสาหกรรม
 

 สินค้าของบริษัท

สารเคมีกำจัดปลวก สารเคมีกำจัดแมลง พาหะนำโรค article
เครื่องพ่นหมอกควัน อัดน้ำยาปลวกราคา ค่าฉีดปลวกราคา เดินท่อปลวกราคา กำจัดปลวกแบบเหยื่อล่อ ฉีดปลวกราคาถูก article
เครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดแมลง article