ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


สารเคมีกำจัดปลวก สารเคมีกำจัดแมลง พาหะนำโรค article

สารเคมีกำจัดปลวก อาเจนด้า 25 อีซี

อาเจนด้า 25 อีซี

อาเจนด้า 25 อีซี แตกต่างจากสารกำจัดปลวกทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ปลวกจะไม่รู้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในดิน ปลวกจะได้รับ อาเจนด้า ไปอย่างไม่รู้ตัว และโดยธรรมชาติอาเจนด้า จะถูกแบ่ง และถ่ายโอนจากปลวกตัวหนึ่งไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง

 • ประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องภายในรัง โดยการถ่ายโอนสาร จากปลวกตัว
  ที่โดนสารเคมี ไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ โดยวิธีการกินอาหารหรือสัมผัสกัน ( Colony Management)
 • ป้องกันปลวกได้เป็นระยะเวลานาน (Long residual control)
 • จัดเป็นสารเคมีกลุ่มใหม่ล่าสุด ที่สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งแบบ กินตายและสัมผัสตาย
 • คุ้มค่า...กำจัดปลวกได้แม้ที่ความเข้มข้นต่ำ (2.5%)
 • ให้ผลในการควบคุมได้ 100%
 • ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environment friendly)
 • มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย
 • ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง (Non irritant)
 • ไม่ระเหยเป็นไอ (Low water solubility)
 • เกาะติดเม็ดดินได้ดีและคงทนต่อการชะล้าง (High absorption on soil coloids)
 • ผ่านการทดสอบและยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก : สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา ฝรั่งเศส
  ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

 

 
แวคเตอร์ 1 จี (VACTOR 1 G) ชนิดซอง

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป็นสารเคมี ที่มีความ ปลดภัยสูง และใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุม ของบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 และนำเข้าโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
วิธีใช้ เวคเตอร์ 1จี กำจัดลูกน้ำยุงลาย
 • ใส่ภาชนะบรรจุน้ำ อัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลลอน หรือ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 140 ลิตร
 • ใส่ในหนองน้ำทั่วไป อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
 • ใส่ในท่อระบายน้ำ ท้องร่อง อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
 • ใส่ในที่รองตู้กับข้าว แจกัน อัตราส่วน 3-5 กรัม หรือ 1/10 ช้อนชา

เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพ ใน 1 ปีควรใช้ เวคเตอร์ 1 จี 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ก่อนฤดูฝน ครั้งที่ 2 หลังจากการใช้ครั้งแรก 2 เดือน

 

 

อะควา เค-โอทรีน(AQUA K-OTHRINE)

ชื่อและอัตราส่วนขของสารออกฤทธิ์ : deltamethin ..... 2.0%W/V

 • ประหยัด ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการฉีดพ่น(แบบ ULV และหมอกควัน )
 • ประสิทธิภาพสูง กำจัดยุง พาหะนำโรคชนิดต่าง ๆ
 • ไม่มีกลิ่น
 • ลดอัตราการก่อให้เกิดการระคายเคือง
 • สลายตัวได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ง่าย สะดวก สะอาด
 • ไม่ลุกติดไฟเมื่อพ่นด้วยเครื่องหมอกควัน

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน อาคาร สถานที่ สำหรับการพ่นหมอกควัน (FOGGING) และการพ่นแบบละอองฝอย (ULV) เช่น ยุง แมลงวัน ริ้น แมลงหวี่

ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการฉีดพ่น โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงโดยมีอัตราส่วนดังต่อไปนี้

 1. ชนิดแมลง : ยุง ริ้น
  • รูปแบบการพ่น : พ่นฝอยละเอียด ULV (ภายนอก)
  • อัตราการผสม : 1:9
  • ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ต่อพื้นที่ : ใช้อัตรา 500 มล. ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่
  • เวลาพ่น : ให้พ่นช่วงบ่ายก่อนค่ำ
 2. ชนิดแมลง : ยุง ริ้น
  • รูปแบบการพ่น : พ่นหมอกควัน fogging (ภายใน)
  • อัตราการผสม : 1:199
  • ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ต่อพื้นที่ : ใช้อัตรา 100-200 มล. ต่อ ตรม. หรือ 500 มล. ต่อเนื้อที่ 1000 ลบ.ม. • เวลาพ่น : ให้พ่นช่วงบ่ายก่อนค่ำ
 3. ชนิดแมลง : แมลงวัน แมลงหวี่
  • รูปแบบการพ่น : พ่นฝอยละเอียด ULV (ภายนอก)
  • อัตราการผสม : 1:9
  • ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ต่อพื้นที่ : ใช้อัตรา 500 มล. ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่
  • เวลาพ่น : ให้พ่นช่วงเช้าตรู่
 4. ชนิดแมลง : แมลงวัน แมลงหวี่
  • รูปแบบการพ่น : พ่นหมอกควัน fogging (ภายใน)
  • อัตราการผสม : 1:99
  • ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ต่อพื้นที่ : ใช้อัตรา 100-200 มล. ต่อ ตรม. หรือ 500 มล. ต่อเนื้อที่ 1000 ลบ.ม.
  • เวลาพ่น : ให้พ่นช่วงเช้าตรู่

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ
* เครื่องพ่นหมอกควันที่แนะนำให้ใช้คือ เครื่องพลัสฟอกซ์ (pulsFOG) จากเยอรมนี

   
   

แวคเตอร์ 1 จี (VACTOR 1 G) ชนิดถัง

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลดภัยสูง และใช้ในน้ำได้ สามารถอยู่ได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 และนำเข้าโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000

วิธีใช้ เวคเตอร์ 1จี กำจัดลูกน้ำยุงลาย

 • ใส่ภาชนะบรรจุน้ำ อัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 2 แกลลอน หรือ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 140 ลิตร
 • ใส่ในหนองน้ำทั่วไป อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
 • ใส่ในท่อระบายน้ำ ท้องร่อง อัตราส่วน 200 กรัม ต่อพื้นผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
 • ใส่ในที่รองตู้กับข้าว แจกัน อัตราส่วน 3-5 กรัม หรือ 1/10 ช้อนชา

เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพ ใน 1 ปีควรใช้ เวคเตอร์ 1 จี 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ก่อนฤดูฝน ครั้งที่ 2 หลังจากการใช้ครั้งแรก 2 เดือน

   
   

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ฟอลโร่ (Folrow)

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)
เป็นสารกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ แมงมุม ยุง มอด ปลวก ไร เรือด เห็บ และ เหา ในที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องเก็บของ กองทัพเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

คำเตือน

 1. ห้าม รับประทาน
 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังอย่าให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า
 3. หลังจากพ่น Folrow เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 4. ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน มีผู้ป่วย
 5. ขณะฉีดพ่น Folrow ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นFolrow และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 6. ภาชนะบรรจFolrowเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลาย ห้าม นำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และ ห้ามนำไปเผาไฟ จะทำให้เกิดอันตราย
 7. ห้าม ทิ้ง Folrow หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

 

   

ฟิโนเทค ( Fino tech)

 • ชื่อและอัตราส่วนขของสารออกฤทธิ์ : fenobucarb………..20% w/v
 • กลุ่มสาร : Carbamate
 • วัตถุอันตราย ที่ 2
 • ค่า LD50 (Rat) 3,285 mg/kg

เป็นสารเคมีในกลุ่ม Finobucarb เป็นสารที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก ออกฤทธิ์แบบกินตายและสัมผัสตาย มีกลิ่นน้อย ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า สามารถใช้กำจัดปลวก ได้ทุกชนิด ทุกสภาพแวดล้อมในประเทศไทย รับรองคุณภาพโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรงสารธารณะสุข สารฟิโนเทคอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3 ปี
 

 • ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
 • วิธีใช้ : ต้องใช้โดยผู้ที่มีวามชำนาญในการกำจัดแมลงเท่านั้น
 • อัตราส่วน : ฟิโนเทค 25 มิลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นบนตัวปลวก ให้ทั่วบริเวณที่มีตัวปลวก
   

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ฟิโนเทค
 • หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
 • หากกลืนกินฟิโนเทคห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก ใบแทรกของฟิโนเทค

 

   

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

: d-tetramethrin .................4.0% W/V
: cyphenothin .................12.0% W/V

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในและนอกบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ สำหรับกำจัดยุง แมลงสาบ แมลงคลาน และแมลงบิน โดยวิธีพ่นหมอกควัน โดยการผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมัน โซล่า
 

   

เดลตาไซด์ (Deltacide)

เป็นสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมสารป้องกันการดื้อยาของยุงและแมลงอื่นๆ

ชื่อและอัตราส่วนขของสารออกฤทธิ์

: ESBIOALLTHRIN………..0.75% W/V
: DELTAMETHRIN………..0.50% W/V

ใช้ป้องกันและกำจัดยุงลาย ที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก ไ ข้สมองอักเสบ ไข้มาลาเรีย ใช้กำจัด แมลงวัน แมลงบินต่าง ๆ แมลงคลาน เช่น แมลงสาบ แมงมุม ตลอดจนแมลงที่เป็นศัตรูผลิตผลทางเกษตร เช่น มอดแป้ง, มอดข้าวสาร, ด้วง, งวงข้าว, ด้วงงวงข้าวโพด เป็นต้น

ใช้ร่วมกับเครื่องพ่นหมอกควัน

ควรเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ในภาชนะที่บรรจุจากบริษัท ไม่ควรเก็บ เดลตาไซด์ ที่ผสมเจอจางแล้วควรผสมเมื่อต้องการใช้เท่านั้น

เลขที่ทะเบียน : วอส. 699/2545
 

   
   

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

: deltamethrin .................1% W/V

ป้องกันกำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน และแมลงคลาอื่นๆ
สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV)

   
   

ไบโอเทค 100

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์

: Active Ingredients
: cypermethin…………10% w/v

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

 • สำหรับแมลงบินใช้ ไบเทค100ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:100 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปปปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงในส่วน 25 มิลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร
 • สำหรับแมลงคลาน ใช้ไบโอเทค 100 ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:100 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง ในอัตราส่วน 50 มิลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
 • ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร
 • ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต
 • ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เก็บให้มิดชิดห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน
 • ต้องใช้ความระมัดระวังขณะฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 • หลังจากพ่นแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 • ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 • ขณะฉีดพ่นห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณที่ฉีดพ่นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 • ภาชนะบรรจุเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลายห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นหรือห้ามนำไปเผาจะเกิดอันตราย
 • ห้าทิ้งหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งแม่น้ำต่างๆ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากสูตรดมให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารอันตรายนี้
 • หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปปรึกษาแพทย์
 • หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

 

   

ไบโอเทค 250

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์

: Active Ingredients
: cypermethin…………25% w/v

 

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับแมลงบินใช้ ไบเทค100ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:200 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปปปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงในส่วน 25 มิลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร สำหรับแมลงคลาน ใช้ไบโอเทค 100 ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:200 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง ในอัตราส่วน 50 มิลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เก็บให้มิดชิดห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน
 • ต้องใช้ความระมัดระวังขณะฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 • หลังจากพ่นแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 • ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 • ขณะฉีดพ่นห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณที่ฉีดพ่นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 • ภาชนะบรรจุเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลายห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นหรือห้ามนำไปเผาจะเกิดอันตราย
 • ห้าทิ้งหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งแม่น้ำต่างๆ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากสูตรดมให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารอันตรายนี้
 • หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปปรึกษาแพทย์
 • หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ทันที
 
   

ฟาเดล ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ไม่มีกลิ่นรบกวน
 

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ (activelngredients) :cypermethrin…………25%W/V EW

ฟาเดล เป็นสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงจัดอยู่ในกลุ่มไพริทรอยด์สังเคราะห์ ในสูตรผสมน้ำไร้กลิ่น มีประสิทธิภาพ ในการกำจัดแมลงบิน และแมลงคลานได้สูง สามารถใช้ได้กับเคื่องพ่นสเปรย์ และได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารสุข

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือโรงงา โกดัง อาคาร สถานที่ เช่น ริ้น แมลงสาบ มด ปลวก ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงคลานเล็กๆ อื่นๆ
 

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้ฉีดพ่นสำหรับแมลง เช่น แมลงสาบ มด ปลวก ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงคลาน เล็กๆ อื่นๆ ใช้ ฟาเดล จำนวน 10 ซีซี. แสมกับน้ำ 1.5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร โดยถือหัวฉีดให้ห่างจากพื้นที่ประมาณ 10 – 15 ซม.ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งหลายทั้งภายในลายนอกอาคาร

ในห้องครัว โรงเรือน อุตสาหกรรมอาหารโรงงาน โกดัง และอาคารสถานที่ ให้ปกปิด หรือเคลื่อนย้ายอาหารภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คำเตือน

 1. ห้ามรับประทาน
 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือผิวหนังและเสื้อผ้า
 3. หลังจากการพ่น ฟาเดล เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่ทำงานให้สะอาด
 4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 5. ขณะทำการฉีดพ่น ฟาเดล ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ฟาเดล และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสินท
 6. ภาชนะบรรจุ ฟาเดล เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย
 7. ห้ามทิ้ง ฟาเดล หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
   

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟาเดล
 3. กากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
 4. กากกลืนกิน ฟาเดล ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พ้อมภาชนะบรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ ฟาเดล

เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็กอาหารสัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ
 

   
   

สารเคมีกำจัดแมลง เดลท๊อกซ์

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ : deltamethin …………2.5%W/V

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน อาคาร สถานที่ สำหรับการพ่นหมอกควัน (FOGGING) และการพ่นแบบละอองฝอย (ULV)

ใช้ป้องกันหรือกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

 • สำหรับแมลงบิน
  ใช้ เดลท๊อกซ์ อัตราส่วน 1 มิลิลิตร ผสมกับน้ำ 199 มิลลิลิตร (1:199) แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง ในอัตราส่วน 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตาราเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
 • สำหรับแมลงคลาน
  ใช้ เดลท็อกซ์ อัตราส่วน 1 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำ 99 มิลลิลิตร (1:99) แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงคลานในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในละภายนอกอาคาร
 • สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน
  ใช้ เดลท็อกซ์ ผสมกับน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดในอัตราส่วน 1:399 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่

ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรม ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวม ทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อน จะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน
 • ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 • หลังจากพ่น เดลท็อกซ์ เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 • ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
 • ขณะฉีดพ่น เดลท็อกซ์ ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นวัตถุอันตราย เดลท็อกซ์ และไม่เข้าไปจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 • ภาชนะบรรจุ เดลท็อกซ์ เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด ห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย
 • ห้ามทิ้ง เดลท็อกซ์ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ


วิธีแก้พิษเบื้องต้น

 • หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • หากสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เดลท็อกซ์
 • หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปปรึกษาแพทย์
 • หากกลืนกิน เดลท็อกซ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะฉลากหรือใบแทรกของ เดลท็อกซ์
   
   
   

ซูทริน100 อีซี. (ZUTHRIN 100EC)

ชื่อสามัญ : Cypermethrin 25% e.c.

เป็นสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงในสูตรน้ำมันผสมที่มีประสิทธิ์ภาพสูง ในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้ดี มีพิษสูงและออกฤทธิ์เร็ว ฆ่าแมลงได้ทุกชนิดและไม่ทำให้เกิดปัญหาพิษตกค้าง มีความปลอดภัยสูงต่อคน พืชสัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ไม่สะสมในร่างกายสามารถใช้ได้กับเครื่องสเปรย์

คำเตือน

 1. ห้าม รับประทาน
 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังไม่ให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า
 3. หลังจากพ่น Zuthrin 100 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 4. ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน มีผู้ป่วย
 5. ขณะพ่น Zuthrin 100 ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น Zuthrin250 และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
   
   
   
\

เดลเทส ( DELTES)

เดลเทส ( DELTES) ใช้ป้องกันและกำจัดยุงภายในอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ เช่น

 • โรงพยาบาล
 • โรงงาน
 • โรงแรม
 • อาคารสำนักงาน เป็นต้น

ใช้ได้ทั้งแบบพ่นหมอกควันและแบบพ่นละอองฝอย(ULV)
 

   
   

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ MIDACLOPRID

ควิกไบท์ มีสารออกฤทธิ์คือ IMIDACLOPRID ซึ่งเป็นสารที่กำจัดแมลงในกลุ่มใหม่ ที่นำมาใช้ในการควบคุมแมลงวัน การออกฤทธิ์ของ IMIDACLOPRID แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในเคมีกลุ่มเก่า ซึ่งโดยทั่วไปจะออกฤทธิ์ โดยการไปขัดขวางการส่งต่อของกระแสประสาท ในระบบประสาทของแมลงวัน IMIDACLOPRID ออกฤทธิ์โดยการไปยึดจับกุมจุดรับ กระแสประสาทส่วนกลางของแมลงวัน ทำให้แมลงวันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาต และตายในที่สุด ควิกไบท์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมระยะยาว เมื่อใช้ในต้นหน้าร้อน แมลงวัน จะลดจำนวนลงภายใน 2 สัปดาห์
 

ใช้ในการควบคุม และ กำจัดแมลงวัน
 

วางควิกไบท์ ปริมาณ 2 กรัม ต่อพื้นที่ ทุก 1 ตารางเมตร หรือ ต่อความยาว 1 เมตร ควรเทควิกไบท์ลงในภาชนะก้นแบน เช่น จานหรือถาดและกระจายให้ทั่วอย่าให้เป็นกอง

ค่าความปลอดภัย (IMIDACLOPRID) LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 5,000 mg/kg

   
   สินค้าของบริษัท

เครื่องพ่นหมอกควัน อัดน้ำยาปลวกราคา ค่าฉีดปลวกราคา เดินท่อปลวกราคา กำจัดปลวกแบบเหยื่อล่อ ฉีดปลวกราคาถูก article
สารกำจัดหนู article
เครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดแมลง article