เครื่องพ่นหมอกควัน อัดน้ำยาปลวกราคา ค่าฉีดปลวกราคา เดินท่อปลวกราคา กำจัดปลวกแบบเหยื่อล่อ ฉีดปลวกราคาถูก
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


เครื่องพ่นหมอกควัน อัดน้ำยาปลวกราคา ค่าฉีดปลวกราคา เดินท่อปลวกราคา กำจัดปลวกแบบเหยื่อล่อ ฉีดปลวกราคาถูก article


ข้อมูลทางเทคนิค

 • วิธีสตาร์ทเครื่อง : ระบบอัตโนมัติ โดยกดปุ่มสตาร์ท
 • กำลังไฟฟ้า : DC 12 โวลท์ (seal lead) สามารถชาร์ทใหม่ได้
 • กำลังของเครื่องพ่น : 40 kw/hr (40 HP)
 • น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยา) : 9 กิโลกรัม
 • ความจุถังน้ำยา เคมี : 8 ลิตร
 • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.8 ลิตร
 • ความดันถังสารเคมี : 0.3 Bar
 • ความดันถังเชื้อเพลิง : 0.12 Bar
 • อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.5 ลิตร/ชั่วโมง
 • อัตราการพ่นสารเคมี : 40 ลิตร/ชั่วโมง
 • ระยะในการพ่น : 6 เมตร
 • วัสดุที่ใช้ทำถังบรรจุน้ำยาเคมี : สแตนเลส
 • ขนาดของตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) : 23 X 135 X 34 ซม.
 


ข้อมูลทางเทคนิค
 

 • วิธีสตาร์ทเครื่อง : ระบบอัตโนมัติ โดยกดปุ่มสตาร์ท
 • กำลังไฟฟ้า : DC 12 โวลท์ (seal lead) สามารถชาร์ทใหม่ได้
 • กำลังของเครื่องพ่น : 40 kw/hr (40 HP)
 • น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยา) : 10 กิโลกรัม
 • ความจุถังน้ำยา เคมี : 8 ลิตร
 • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.8 ลิตร
 • ความดันถังสารเคมี : 0.3 Bar
 • ความดันถังเชื้อเพลิง : 0.12 Bar
 • อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.8 ลิตร/ชั่วโมง
 • อัตราการพ่นสารเคมี : 50 ลิตร/ชั่วโมง
 • ระยะในการพ่น : 6 เมตร
 • วัสดุที่ใช้ทำถังบรรจุน้ำยาเคมี : สแตนเลส
 • ขนาดของตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) : 23 X 135 X 34 ซม.

** เป็นรุ่นสามารถพ่นละอองฝอยได้โดยการปรับปุ่ม
 

 
 


ข้อมูลทางเทคนิค
 

 • วิธีสตาร์ดเครื่อง : กดลูกยางคอยล์ไฟฟ้าไดยถ่านไฟฉาย 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน
 • ระบบเครื่องยนต์ : PULSE JET
 • น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยา) : 7 กิโลกรัม
 • ความจุถังน้ำยา เคมี : 5 ลิตร
 • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 2 ลิตร
 • ปริมาตรของห้องเผาไหม้ : 0.3 ลิตร
 • กำลังอัดสูงสุด : 17.5 กิโลวัตต์ 24 แรงม้า 15,000 kcal/h
 • อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.5 - 1.9 ลิตร/ชั่วโมง
 • อัตราการไหลของน้ำยา (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดที่ใช้) : 8 - 30 ลิตร/ชั่วโมง
 • ขนาดของตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) : 29 X 106 X 33 ซม.
 
 


ข้อมูลทางเทคนิค

 • น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยาเคมี) : 8 กิโลกรัม
 • ความจุถังน้ำยา เคมี : 5 ลิตร
 • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.5 ลิตร
 • แรงดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.06 Bar
 • แรงดันในถังน้ำยา : 1.25 Bar
 • ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี : 8-42 ลิตร / ชั่วโมง
 • กำลังไฟจุดระเบิด : อิเลคทรอนิค อิคนิชั่นคอยส์ (ไม่ใช้หัวเทียน)
 • กำลังอัดสูงสุด : 11.6 กิโลวัตต์ 15.8 แรงม้า
 • อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง : 1.5 ลิตร/ชั่วโมง
 • ขนาดของตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) : 27 X 136 X 31.5 ซม.
 
 


ข้อมูลทางเทคนิค

 • ระบบเครื่องยนต์
 • ขนาดเครื่องยนต์
 • น้ำหนักตัวเครื่อง (ไม่บรรจุน้ำยา)
 • ความจุถังน้ำยา เคมี
 • ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
 • อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การผสมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ประสิทธิภาพการพ่น
 • ปริมาณลมเมื่อเครื่องเร่งเต็มที่
 
 

ลักษณะพิเศษ

 • ควบคุมระบบการติดเครื่องยนต์และการพ่นละอองด้วยไฟฟ้า (Remote Control)
 • สามารถควบคุมทิศทางของหัวฉีดได้ง่าย (ปรับขึ้นลง , ซ้ายขวา)
 • สามารถพ่นได้พื้นที่มากกว่าเพราะมี 3 หัวฉีดด้วย Blower ระบบ Roots ทำให้ได้ขนาดละอองที่เล็กถึง 5 - 30
 สินค้าของบริษัท

สารเคมีกำจัดปลวก สารเคมีกำจัดแมลง พาหะนำโรค article
สารกำจัดหนู article
เครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดแมลง article