กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


ระบบตรวจจับและเหยื่อล่อปลวก article

ระบบการตรวจจับและเหยื่อล่อปลวก Exterra

             ในบริษัทของเราขอเสนอระบบตรวจจับเหยื่อล่อปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า ( Exterra)   ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        1.  เป็นวิธีการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไป

         2.   สถานีเหยื่อล่อปลวกมีขนาดใหญ่  สามารถในการตรวจจับและกำจัดปลวกได้ดีกว่าระบบเหยื่อล่ออื่น ๆ

3.   มี สาร "FOCUS" ในสถานีเหยื่อล่อปลวก จะปล่อยก๊าส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อดึงดูดปลวก เข้าสู่กับดัก ทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยปลวกไม่รู้ตัว

4.   ไม่มีการรบกวนปลวกที่มาสู่กับดักทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว

5.   ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ไม่จัดเป็นสารอันตรายตามเกณฑ์ของ NOHSC  (National Occupational Health and Safety Commission)  ประเทศออสเตรเลีย และได้รับอนญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 469/2551 และ ใบอนุญาตจากEPA สหรัฐอเมริกา

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

1.   เป็นการสร้างเขตป้องกันปลวกรอบ  ๆ ตัวบ้านคุณปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้านและพื้นดิน เป็นระบบ กำจัดปลวก ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน   

2.     ไม่มีการฉีดสารเคมีใด ๆ ในการตรวจเช็คระหว่างปี

3.   เป็นการป้องกันปลวก ในระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.   เป็นการกำจัดปลวกได้ผล 100 %

 

ขั้นตอนในการติดตั้งระบบเหยื่อล่อปลวก

 

1.  เอ็กเทอร์ร่าเริ่มต้นจากใต้ดิน    ขั้นตอนแรกในการติดตั้งเอกซ์เทอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานเอกซ์เทอร์ร่าลงในดินจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกเดินผ่านในการออกหาอาหาร  ภายในสถานีเอกซ์เทอร์ร่าบรรจุไม้เรียกว่า "Timber" ซี่งเป็นอาหารที่ปลวกชอลและไม่มีพิษ

 

 

 

 2.   สามารถใช้เอกซ์เทอร์ร่าภายในตัวบ้านได้   กรณีบ้านของคุณถูกรุกรานจากปลวก สถานีเอกซ์เทอร์ร่าแบบบนดิน สามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโดยบรรจุเหยื่อเรียกว่า " Requiem"

 

 

 

 

 

3.  ปลวกติดกับดัก  เนื่องจากปลวกจะไหวตัวเร็วมากมันจะมากิน Timber  ซึ่งบรรจุอยู่ภายใน สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า  และ ออกแบบให้สามารถตรวจดูปลวกได้ง่าย และ ไม่รบกวนปลวกแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 

 

4.   บรรจุ Requiem ในการกำจัดปลวก  เหยื่อกำจัดปลวก "Requiem" จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่า หลังจากพบว่ามีปลวก การบรรจุ Requiem ภายในสถานีเอกซ์เทอร์ร่าจะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลายรู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน Requiem ภายในสถานี  และนำ Requiem กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่น ๆ ในรัง  ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปลวกจะเลิกกิน Timber และหันมากินแต่ Requiem แทน เนื่องจากรสชาดของมันเป็นสิ่งที่ปลวกชื่นชอบมากกว่า  และพวกมันจะเอา Requiem กลับไปแบ่งกันที่รัง  และ Requiem จะกำจัดปลวกอย่างช้า ๆ และจะทยอยตายไป โดยที่ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าอาหารที่พวกมันกินอยู่นั้นคือต้นเหตุของการล้มตาย  และ อีกไม่นานปลวกทั้งรังก็จะพากันลมตายหมด  แต่ Requiem จะไม่เป็นพิษและสัตว์เลี้ยงของคุณแม้แต่น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัดโดย Requiem    ในสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ Timber อีกครั้งสำหรับกรณีที่ใช้สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบบ่นดิน เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานีเหล่านี้ออกโดยยังมีการติดตั้งสถานีเอกซ์เทอร์ร่าแบบบนดินตามจุดต่าง ๆ รอบตัวบ้านต่อไป  เพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ที่อาจทำลายบ้านคุณอีกครั้งในอนาคต


 

 

 


 

นอกจากนี้สถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าของเรายังมี  Focus ที่ไม่ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

Focus  คืออะไร

 

               Focus คือ อาหารธรรมชาติที่ไม่มีสารพิษเจือปนโดยการใส่ focus จำนวนหนึ่งภายในสถานีเอกซ์เทอร์ร่าซึ่งติดตั้งในดินรอบตัวบ้าน Focus พวกนี้จะปล่อยจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถ มองเห็นด้วยตาเปล่า  ลงในดินวิธีนี้เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซต์ (Co2)  ลงในดิน  ซึ่งจะเป็นการดึงดูดปลวกเข้ามาในสถานี

 

 

 
Powerpestgroup

สมัครงาน article
บริการของเรา article
เกี่ยวกับเรา article