กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ

 

การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ในเบื้องต้น สิ่งที่เราต้อง ตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการ ก่อนที่จะคุยเรื่องสินค้าและบริการหรือ อื่น ๆ มีดังนี้

·       บริษัทต้องมีหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ ซึ่งจะมีรายละเอียดในวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการป้องกันและกำจัดแมลงหรือไม่ และตรวจสอบว่า หนังสือรับรองควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

·       หนังสือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานีชย์

·       ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)หรือ ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

·       หนังสือผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อรับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือ ต้องตรวจสอบวันที่หมดอายุ

·       หนังสือ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องตรวจสอบวันที่หมดอายุ

·       หนังสือ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีวันหมดอายุ กำกับอยู่ด้วย พร้อมเอกสาร ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของสารเคมี ประกอบอยู่

·       เอกสารอื่น ๆประกอบการตัดสินใจเช่น ใบรับรองมาตรฐานระบบงาน ,เอกสารการผ่านการอบรม ต่างๆ (ถ้ามี)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article
ปลวกเข้าบ้านได้อย่างไร article
ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร article
เครื่องมือตรวจปลวกสำหรับ บริษัทกำจัดปลวก
ปลวกขึ้นห้องเก็บของได้อย่างไร
กำจัดปลวก ราคาเท่าไหร่ article
การติดตั้งเครื่องดักแมลง