การป้องกันและกำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอาหาร

                                                                         

                                  การป้องกันและกำจัดแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจต่อเนื่อง

 

                 การป้องกันกำจัดปลวก กำจัดแมลงและสัตว์พาหะ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอาหารที่เข้าระบบควบคุบคุณภาพ GMP(Good Manufacturing Practice)HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), BRC (The British Retail Consortium ) ส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง หรือลูกค้า จะใช้บริการ การป้องกันและกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดหนู กำจัดยุง เป็นหลัก หากมี สัตว์หรือแมลงอื่น ๆที่เพิ่มเข้ามา เช่น แมงมุม จิ้งจก กิ้งกือ หมัด มอด เป็นต้น และ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องดักแมลง เพื่อกำจัดแมลง ที่หลุดลอดเข้าไปในพื้นที่ของโรงาน ในกระบวนการผลิตได้ ประเด็นที่ต้องพิจารณา ในเบื้องต้นสำหรับการจัดการแมลงในโรงงาน มีหลักสำคัญดังนี้

 

  ประเภทของแมลงและ สัตว์พาหนะที่บริษัทกำจัดปลวก แมลง บริหารจัดการ

               สัตว์รบกวนหรือแมลงที่ให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็น ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง / แมลงบิน จิ้งจก หรือแมลงคลานอื่นๆ เป็นต้น

 

  ระยะเวลา ในการให้บริการ

              ระยะเวลาการบริการ ซึ่งอาจจะขึ้น อยู่กับทางโรงงานหรือ ลูกค้า แต่ส่วนใหญ่ มีความต้องการเข้า บริการ ระยะเวลา 1 ปี เข้าบริการเดือนละ 1 ครั้ง (ทั้งนี้ขั้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า มีการติดตามผล หรือ ประเมินตรวจสอบ เพิ่มเติมหรือไม่) อาจจะมีการวางแผนตารางงานบริการ ประจำปี และเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณี หากพบปัญหาแมลงระหว่างสัญญาการให้บริการ

 

  สารเคมีที่ใช้ 

              สารเคมีที่ใช้ ส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวก จะใช้สารเคมีให้ตรงกับ ประเภทของสัตว์พาหนะ  ที่ต้องการป้องกันและกำจัด ในแต่ละชนิด ซึ่งมักจะต้องตรวจสอบเอกสาร ของสารเคมีที่ใช้ รวมทั้งปริมาณการใช้ต่อรอบการให้บริการ เช่น ทะเบียนสารเคมี ใบครอบครองวัตถุอันตราย โปรชัวร์ เป็นต้น

 

 พนักงานบริการ

               เจ้าหน้าที่ให้บริการหรือทีมงานส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวกและแมลง จัดส่งพนักงาน เข้าการรอบรม จากภายในบริการ หรือผ่านสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) หรือ สมาคมคนกำจัดแมลงไทย (NPMAThai) หรือ สมาคม ชมรมอื่น ๆ และการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะมีการ อบรมทุก ๆปี เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มเติมความรู้ และเทคโนโลยี่ใหม่ ๆรวมทั้ง แมลงที่มีการพัฒนา หรือ วิธีการจัดการแมลง ข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานบริการ

            รายงานการให้บริการ มักรายงานการให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการให้บริการกำจัดปลวก การจัดแมลงหรือสัตว์พาหะ ชนิดใดบ้าง ในแต่ละโรงงานอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ในเบื้องต้น มีดังนี้

  • จัดทำผัง หรือขอบเขต พื้นที่ การบริการในพื้นที่ใดบ้าง และกำหนด จุด ขอบเขตการทำบริการของสัตว์พาหะแต่ละชนิด ทั้งนี้ อาจจะรวมหรือ แยก ในแต่ละประเภทการให้บริการก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเช่น ผังการติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดหนู  ผังการติดตั้งเครื่องดักแมลง เป็นต้น
  • จัดทำรายงาน ในแต่ละรอบบริการมีเอกสาร หรือ รายละเอียดงานการบริการ ตามขอบเขต ที่ระบุไว้ ทั้งนี้อาจจะระบุ ชนิดและปริมาณสารเคมี ที่ใช้ในแต่ละรอบบริการด้วย
  • จัดทำ แนวโน้มของ ปริมาณของแมลง ที่พบ ในเครื่องดักแมลง หรือ ปริมาณที่ใช้กำจัดหนู หรือ อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใช้อ้างอิงและประเมินผล กับปัญหา หรือ วิธีการกำจัดแมลง หากพบปัญหาการรบกวน หรือ ปนเปื้อน ในระบบสายงานการผลิต เป็นต้น
  • จัดทำรายงานข้อสรุป รายไตรมาส หรือรอบสามเดือน เพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบ หรือ ประเมินผล ของการบริการ
  • จัดทำรายงานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้า ต้องการ

 

 การฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดแมลง

          การจัดฝึกอบรม การให้บริการการจัดแมลงในโรงงานอุสาหกรรมอาหาร หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่วนใหญ่จะมีการอบรมให้กับลูกค้า ในรอบปี ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ทางบริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง จัดหาบุคคลการที่มีประสบการณ์เข้าจัดอบรมให้กับทางลุกค้า  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการ การป้องกันและกำจัดแมลง ในโรงงานให้เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งผู้ให้บริการ และพนักงานในโรงงานก็มีความรู้ ในด้านชีววิทยา และการจัดการแมลงในเบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

            
บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article
บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article
บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ article
พ่นฆ่าเชื้อ article
การป้องกันและกำจัดแมลงโรงแรม อาคารชุด คอนโด สำนักงานให้เช่า
การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง สำหรับ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย