การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร

                                                                                  

                                                การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร

 

                การป้องกันและกำจัดแมลง สำหรับร้านอาหาร ส่วนใหญ่ ร้านอาหารจะประสบปัญหาเรื่องของ แมลงสาบ มด แมลงสาบ หนู ยุง เป็นต้น ในการจัดการ แมลงในร้านอาหาร บริษัทกำจัดปลวก แมลง ต้องระมัดระวังเรื่อง วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งสถานที่ ห้องครัว ส่วนประกอบอาหาร เนื่องจากมีโอกาศ ปนเปื้อน ต้องมีการจัดเก็บ คลุมด้วยพลาสติก หรือ ทำความสะอาด ตามความเหมาะสม หากมีการจัดเก็บสถานที่เรียบร้อย ให้มีพื้นที่ ในการจัดการแมลงให้มากที่สุด หรือ ระยะเวลา ทิ้งไว้หลังบริการ หรือ ความถี่ในการเข้า บริการ รวมทั้ง วิธีการในการจัดการ ก็มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการกำจัดแมลง ทั้งนี้ บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง ต้องดูสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่อำนวยต่อการเข้าบริการ และวิธีการในการกำจัดแมลง ว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด 

 

 ประเภทของสัตว์ พาหนะที่จะต้อง บริหารจัดการ

               สัตว์รบกวนหรือแมลงที่ให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็น  มด แมลงสาบ หนู ยุง / แมลงบิน  เป็นต้น

 

  ระยะเวลา ในการให้บริการ

              ระยะเวลาการบิการ ซึ่งอาจจะขึ้น อยู่กับทางร้านหรือ ลูกค้า แต่ส่วนใหญ่ มีความต้องการเข้า บริการ ระยะเวลา 1 ปี เข้าบริการเดือนละ 1 ครั้ง 

 

   สารเคมีที่ใช้ 

              สารเคมีที่ใช้ ส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับ ประเภทของสัตว์พาหนะ  ที่ต้องการกำจัด ในแต่ละชนิด ซึ่งมักจะต้องตรวจสอบเอกสาร ของสารเคมีที่ใช้ รวมทั้งปริมาณการใช้ต่อรอบการให้บริการ เช่น ทะเบียนสารเคมี ใบครอบครองวัตถุอันตราย โปรชัวร์ เป็นต้น

 

 พนักงานบริการ

               เจ้าหน้าที่หรือทีมงานส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวก จะต้องผ่านการอบรม จากภายในบริการ หรือผ่านสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) หรือ สมาคมคนกำจัดแมลงไทย (NPMAThai) หรือ สมาคม ชมรมอื่น ๆ และการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะมีการ อบรมทุก ๆปี เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มเติมความรู้ และเทคโนโลยี่ใหม่ ๆรวมทั้ง แมลงที่มีการพัฒนา หรือ วิธีการ ข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานบริการ

            รายงานการให้บริการ บริษัทกำจัดปลวก ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดบริการ ประจำรายลูกค้า หรือ check list รายละเอียดการทำบริการ อาจจะชี้แจงรายละเอียดการทำบริการ พื้นที่ที่ให้บริการ ขอบเขต สารเคมีที่ใช้ ประเภทแมลง ที่ให้บริการ เพื่อตรวจสอบจุด หรือ ประเภท แมลง ที่พบปัญหา ในระหว่างการให้บริการ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆได้ หรือ อาจจะจัดทำ เอกสารดังนี้

  • จัดทำผัง หรือขอบเขต พื้นที่ การบริการในพื้นที่ใดบ้าง และกำหนด จุด ขอบเขตการทำบริการของสัตว์พาหะแต่ละชนิด ทั้งนี้ อาจจะรวมหรือ แยก ในแต่ละประเภทการให้บริการก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเช่น ผังการติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดหนู  ผังการติดตั้งเครื่องดักแมลง เป็นต้น
  • จัดทำรายงาน ในแต่ละรอบบริการมีเอกสาร หรือ รายละเอียดงานการบริการ ตามขอบเขต ที่ระบุไว้ ทั้งนี้อาจจะระบุ ชนิดและปริมาณสารเคมี ที่ใช้ในแต่ละรอบบริการด้วย
  • จัดทำรายงานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้า ต้องการ

 

 

 

            
บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article
บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article
บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ article
พ่นฆ่าเชื้อ article
การป้องกันและกำจัดแมลงโรงแรม อาคารชุด คอนโด สำนักงานให้เช่า
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง สำหรับ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอาหาร