การป้องกันและกำจัดแมลง กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การป้องกันและกำจัดแมลงโรงแรม อาคารชุด คอนโด สำนักงานให้เช่า

                                               

                                                การป้องกันและกำจัดแมลงอาคารชุด คอนโด สำนักงานให้เช่า โรงแรม             

        

              การป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ สำหรับอาคารชุด คอนโด ส่วนจะประสบปัญหาเรื่อง มด แมลงสาบ หนู และยุง เป็นต้น เนื่องจาก มีปัจจัย ครบต่อการดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งจะมีแหล่งอาหาร  ที่อยู่อาศัย และ น้ำ เป็นเหตุ สำคัญ หากไม่มีการจัดการสุขาภิบาลที่ดี และมักพบปัญหาแมลงสาบ ในห้องพักอยู่ บ่อยครั้ง ซึ่ง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง มักเสนองานสำหรับอาคารชุด พร้อมบริการภายในห้องพัก ของลูกค้าเพิ่มเติมด้วย

 

ประเภทของสัตว์ พาหนะที่จะต้อง บริหารจัดการ

               สัตว์รบกวนหรือแมลงที่ให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็น  มด แมลงสาบ หนู ยุง / แมลงบิน  เป็นต้น

 

  ระยะเวลา ในการให้บริการ

              ระยะเวลาการบิการ ซึ่งอาจจะขึ้น อยู่กับทางร้านหรือ ลูกค้า แต่ส่วนใหญ่ มีความต้องการเข้า บริการ ระยะเวลา 1 ปี เข้าบริการเดือนละ 1 ครั้ง 

 

   สารเคมีที่ใช้ 

              สารเคมีที่ใช้ ส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง จะระบุสารเคมีที่ใช้ให้ตรงกับ ประเภทของสัตว์พาหนะ  ที่ต้องการกำจัด ในแต่ละชนิด ซึ่งมักจะต้องตรวจสอบเอกสาร ของสารเคมีที่ใช้ รวมทั้งปริมาณการใช้ต่อรอบการให้บริการ ซึ่งเอกสาร สารเคมีกำจัดปลวกที่ต้อง ตรวจสอบ เช่น ทะเบียนสารเคมี ใบครอบครองวัตถุอันตราย โปรชัวร์ เป็นต้น

 

 พนักงานบริการ

               เจ้าหน้าที่หรือทีมงานส่วนใหญ่ จะต้องผ่านการอบรม จากภายในบริการ หรือผ่านสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) หรือ สมาคมคนกำจัดแมลงไทย (NPMAThai) หรือ สมาคม ชมรมอื่น ๆ และการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะมีการ อบรมทุก ๆปี เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มเติมความรู้ และเทคโนโลยี่ใหม่ ๆรวมทั้ง แมลงที่มีการพัฒนา หรือ วิธีการ ข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานบริการ

            รายงานการให้บริการ บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงการให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดบริการ ประจำรายลูกค้า หรือ check list รายละเอียดการทำบริการ พื้นที่ที่ให้บริการ สารเคมีที่ใช้ ประเภทแมลง ที่ให้บริการ เพื่อตรวจสอบจุด หรือ ประเภท แมลง ที่พบปัญหา ในระหว่างการให้บริการ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆได้ หรือ อาจจะจัดทำ เอกสารดังนี้

  • จัดทำผัง หรือขอบเขต พื้นที่ การบริการในพื้นที่ใดบ้าง และกำหนด จุด ขอบเขตการทำบริการของสัตว์พาหะแต่ละชนิด ทั้งนี้ อาจจะรวมหรือ แยก ในแต่ละประเภทการให้บริการก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเช่น ผังการติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดหนู  ผังการติดตั้งเครื่องดักแมลง เป็นต้น
  • จัดทำรายงาน ในแต่ละรอบบริการมีเอกสาร หรือ รายละเอียดงานการบริการ ตามขอบเขต ที่ระบุไว้ ทั้งนี้อาจจะระบุ ชนิดและปริมาณสารเคมี ที่ใช้ในแต่ละรอบบริการด้วย
  • จัดทำรายงานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้า ต้องการ

 

 

 บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article
บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article
บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ article
พ่นฆ่าเชื้อ article
การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง สำหรับ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอาหาร