กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การติดตั้งเครื่องดักแมลง

      การติดตั้งเครื่องดักแมลง ในโรงานอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือ หน่วยงานอื่น ๆ จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดข้อมูล ในสถานที่นั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการติดตั้งเครื่องดักแมลง โดยสังเขปดังนี้

  • ขนาดพื้นที่ ห้องที่ทำการติดตั้งเครื่องดักแมลง ขนาดกี่ตารางเมตร เนื่องจากเครื่องดักแมลงจะมีขนาดวัตต์ บอกกำลังไฟฟ้าและสามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ กี่ตารางเมตรจึงจำเป็นต้องทราบ ขนาดพื้นที่ เพื่อเลือกกำลังของเครื่องดักแมลงให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ
  • จำนวนจุดเชื่อมต่อ หรือ ประตูเข้าออก ภายในห้องที่ทำกาารติดตั้งเครื่องดักแมลง ว่ามีจำนวนกี่จุด เนื่องจากการติดตั้งเครื่องดักแมลงเหมาะสำหรับการดักจับแมลงที่หลุดเข้ามาในห้องต่างๆ การดักจับส่วนใหญ่จะติดตั้งบริเวณทางเข้าออกหรือประตูเชื่อมต่อกับห้องอื่น ๆหรือ ทางเชื่อมต่อสู่ภายนอก ตัวอาคารเนื่องจากแมลงสามารถเล็ดลอดเข้ามาพร้อมกับคนได้
  • ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องดักแมลง แสงที่ออกจากเครื่องดักแมลงสามารถส่องได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของห้องหรือจุดที่สามารถจับดักแมลงได้ดีหรือจุดที่มีการใช้งานบ่อย ๆ เนื่องจากเครื่องดักแมลงใช้แสงในการล่อแมลง หากแสงสามารถส่องครอบคลุมพื้นที่ได้มาก ก็สามารถดึงดูดแมลงมาให้ติดมากได้เช่นกัน
  • จุดที่ติดต้องเครื่องดักแมลงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ในการทำงานซ่อมบำรุง ทำความสะอาดเครื่องดักแมลง เปลี่ยนหลอดไฟ แผ่นกาว (กรณีเครื่องดักแมลงแบบแผ่นกาว)สามารถทำได้ง่าย สะดวก
  • ารติดตั้งเครื่องดักแมลง ความสูงประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ความเหมาสมในห้องนั้น ๆด้วย

 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article
การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
ปลวกเข้าบ้านได้อย่างไร article
ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร article
เครื่องมือตรวจปลวกสำหรับ บริษัทกำจัดปลวก
ปลวกขึ้นห้องเก็บของได้อย่างไร
กำจัดปลวก ราคาเท่าไหร่ article