เกี่ยวกับเรา กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด 

 

                   บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด เปิดให้บริการ รับกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ ดำเนินกิจการบริษัท ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ดูแลลูกค้าทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ให้บริการ กำจัดปลวก แมลง และสัตว์แทะ ทุกชนิด โดยทีมงานที่มาก ด้วยความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมด้านการให้บริการ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และ คุณภาพ  ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพในงานบริการ โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักและมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 

 
ชื่อบริษัท :  บริษัท เพาเวอร์ เพสท์  กรุ๊ป จำกัด
สำนักงาน :  เลขที่ 502/ 312 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ทุนจดทะเบียน  :  1   ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ :  บริการ  การป้องกันและ กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงทุกชนิด
เว็บไซด์  :  http://www.powerpestgroup.com
วิสัยทัศน์ขององค์กร( vision ) : เรามุ่งมั่นสร้างคุณภาพการบริการด้าน การป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์แทะ ทุกชนิด
พันธกิจองค์กร(mission ) :  มุ่งสร้างทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ ให้กับ ผู้บริโภค โดยยึดหลัก ความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ   

 

certificate

            บริษัท เพาเวอร์ เพสท์ กรุ๊ป จำกัด เป็น บริษัทกำจัดปลวก  กำจัดแมลงและสัตว์พาหะ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม คนกำจัดแมลงไทย และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และทางบริษัทได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ทีมงาน รวมทั้งฝ่ายบริการ เข้าไปอมรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และยังพัฒนาทักษะการให้บริการ กำจัดปลวกแมลงและสัตว์พาหะ

 

            ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อรับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือางสาธารณะสุข

 

                   

 

                                              สมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง

 

                  

 

                                                 สมาคมคนกำจัดแมลงไทย

 

                

 

                สมาคมคนกำจัดแมลงไทย อบรม มาตราฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)

 

               

 

                                     สถาบันอาหาร (National Food  Institute)

 

              

 

                                การประชุมมดโลก (World Ant Form,Bangkok 2019)

 

              ประชุมมดโลก กำจัดมด

 

               โมเดลธุรกิจบริการยุคใหม่ (DBD GENIUS Service Bussnines Model 2020)