ระบบตรวจจับและเหยื่อล่อปลวก
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


ระบบตรวจจับและเหยื่อล่อปลวก

บริษัทของเราขอเสนอระบบตรวจจับและเหยื่อล่อปลวกเซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นวิธีการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไป
  2. สถานีเหยื่อล่อปลวกมีขนาดใหญ่  สามารถในการตรวจจับและกำจัดปลวกได้ดี
  3. มี สารล่อปลวกในสถานีเหยื่อล่อปลวก เพื่อดึงดูดปลวก เข้าสู่กับดัก ทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยปลวกไม่รู้ตัว
  4. ไม่มีการรบกวนปลวกที่มาสู่กับดักทำให้สามารถกำจัดปลวกได้ดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว
  5. ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ ได้รับการรับรอง ว่าเป็นวิธ๊การกำจัดปลวกแบบตายทั้งรัง( Termite Colony Elimination) ตามมาตราฐานของประเทศออสเตรเลีย หมายเลขที่ AS3660.2-2000

  1. เป็นการสร้างเขตป้องกันปลวกรอบ  ๆ ตัวบ้านคุณปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้านและพื้นดิน เป็นระบบ กำจัดปลวก ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน
  2. ไม่มีการฉีดสารเคมีใด ๆ ในการตรวจเช็คระหว่างปี
  3. เป็นการป้องกันปลวก ในระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เป็นการกำจัดปลวกได้ผลและดีกว่าระบบสารเคมี

1 ระบบเหยื่อล่อปลวก ริ่มต้นจากใต้ดิน    ขั้นตอนแรกในการติดตั้งสถานี คือการฝังสถานีในดิน ลงในดินจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกเดินผ่านในการออกหาอาหาร  ภายในสถานีในดินบรรจุไม้เหยื่อล่อ ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงที่เลียนแบบไม้ที่มีร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
2 สามารถใช้ระบบเหยื่อล่อภายในตัวบ้านได้   กรณีบ้านของคุณถูกรุกรานจากปลวก สถานีแบบบนดิน สามารถกำจัดปลวกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโดยบรรจุเหยื่อล่อปลวก
3 ปลวกติดกับดัก  เนื่องจากปลวกจะไหวตัวเร็วมากมันจะมากินไม้เหยื่อล่อ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในสถานี รูป ขนาดเหมาะสมกับสถานี และ ออกแบบให้สามารถตรวจดูปลวกได้ง่าย และ ไม่รบกวนปลวกแต่อย่างใด
4

บรรจุเหยื่อล่อปลวกในการกำจัดปลวก  เหยื่อกำจัดปลวกจะถูกบรรจุไว้ภายในสถานีหลังจากพบว่ามีปลวก เข้ามากินไม้เหยื่อล่อในสถานี

ภายในสถานีจะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลายรู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน ภายในสถานี  และนำเหยื่อล่อนี้กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่น ๆ ในรัง

ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปลวกจะกินไม้เหยื่อล่อและกินแต่เหยื่อล่อในสถานี และพวกมันจะเอาเหยื่อล่อกลับไปแบ่งกันที่รัง และเหยื่อล่อจะกำจัดปลวกอย่างช้า ๆ และจะทยอยตายไปในที่สุด ทำให้สมาชิกค่อยๆลดลง โดยที่ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าอาหารที่พวกมันกินอยู่นั้นคือต้นเหตุของการล้มตาย และ อีกไม่นานปลวกทั้งรังก็จะพากันตายยกรัง และเหยื่อล่อปลวกไม่เป็นพิษและสัตว์เลี้ยงแม้แต่น้อย

5

เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัดโดยเหยื่่อล่อ  ในสถานีแล้ว สถานีจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อล่อปลวก อีกครั้งสำหรับกรณีที่ใช้สถานีแบบบนดิน เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานี เหล่านี้ออกโดยยังมีการติดตั้งสถานีในดินตามจุดต่าง ๆ รอบตัวบ้านต่อไป  เพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ที่อาจทำลายบ้านคุณอีกครั้งในอนาคต

นอกจากนี้สถานีในดิน ต่อคอยตรวจสอบไม้เหยื่อล่อปลวก อย่างต่อเนื่่องและไม้เหยื่อล่อปลวก ที่ไม่ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไม้เหยื่อล่อ ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงที่เลียนแบบไม้ที่มีร่องรอย การเข้าทำลายของปลวก มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกัลสถานีฝังดิน ทำให้สามารถ ตรวจการเข้าทำลายของปลวกได้ง่ายและไม่รบกวนปลวกที่เข้ามาภายในสถานี