การป้งกันและกำจัดหนู กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


บริการป้องกัน และ กำจัดหนู article

 • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด 
  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ  อันได้แก่   ร่องรอย หลักฐาน   (EVIDENCE OR SIGN)   ที่เกิดจากหนู  เช่น  รูหนุ รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะ  ทำลายหรือคลาบไคล (SMERAR MARK) เป็นต้น
 • วางเหยื่อกำจัดหนู
  ชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนขี้ผึ้งและคลุกเม็ด (WAX BLOCK / GRAIN MIXED)
 • วางกาว (GLUE BOARD / STICKY BOARD) 
  ตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
 • วางกับดัก (TRAPPING)
  จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  โดยใช้กับดักหนูเป็น  หรือดักตาย (LIVE TRAP / SNAP TRAP)
 • ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
  ในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น  เช่น  การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ (EXCLUSION)

การลดแหล่งอาศัย : แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ
ลดแหล่งอาหาร : ได้แก่  การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น

ข้อแนะนำ

การดำเนินการทุกขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วถึงแม้นประสบผลสำเร็จด้วยดี แต่หากการควบคุมดูแลรักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูจากที่อื่นจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ทำให้การควบคุมหนูต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้เสียเวลา ทรัพยากร การควบคุมดูแลสภาพที่สำคัญ ได้แก่การตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ การดูแลเติมเหยื่อพิษ ในที่ใส่เหยื่อ ไม่ให้ขาดหรือการเพิ่มจุดใส่เหยื่อเพิ่มเติม กรณีที่ใส่เหยื่อจุดเดิมสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ทำให้มีหนูเคลื่อนย้ายเข้ามาเพิ่มเติม ในจุดที่ไม่อยู่ในแผน

ถ้าหากมีหนูตาย ลูกค้าสามารถโทรแจ้งบริษัท ฯ  เพื่อบริษัท ฯ จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหนูตาย และใช้น้ำยาดับกลิ่น เช่น สเปรย์น้ำหอมหรือก้อนโฟมชุบน้ำหอมเพื่อดับกลิ่น
 
บริการป้องกันและกำจัด

บริการป้องกัน และ กำจัดปลวก article
บริการป้องกัน และ กำจัดมด article
บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ article
บริการป้องกัน และ กำจัดยุง article
บริการป้องกันและกำจัดแมลงอื่น ๆ article
พ่นฆ่าเชื้อ article
การป้องกันและกำจัดแมลงโรงแรม อาคารชุด คอนโด สำนักงานให้เช่า
การป้องกันและกำจัดแมลงในร้านอาหาร
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง สำหรับ อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะในโรงงานอาหาร