กำจัดปลวก กำจัดแมลง บริษัทกำจัดปลวก กำจัดปลวก ราคา บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ รับกำจัดปลวก รับฉีดปลวก ฉีดปลวกราคา
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


การอ่าน ระดับความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลง article

            สารเคมีกำจัดแมลงเป็นวัตถุมีพิษชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นพิษและอันตรายต่อสุขภาพของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วไป ระดับความเป็นพิษของสารเคมี มีมากน้อยต่างกันตรวจวัดได้จากค่าความเป็นพิษ หรือ LD 50 (Lethal Dose 50)  (ซึ่งขอดู MSDS  ของสารเคมี จากบริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง)  ที่ได้จากการทดสอบกับสัตว์ทดลองประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึงโดยทั่วไปใช้กับหนูหรือกระต่าย เป็นต้น ค่าตัวเลข LD 50 ของสารเคมียิ่งน้อย แสดงว่าสารเคมีนั้นๆมีระดับความเป็นพิษสูง (อันตรายมาก) ซึ่งสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงจะไม่อนุญาตให้นำมาใช้กำจัดแมลงทางสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีความร่วมมือทางกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับควบคุมในด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้กำจัดแมลงพาหะนำโรค สำหรับสารกำจัดปลวกโดยทั่วไปเป็นสารเคมีอันตราย ซึ่งหารใช้ผิดวิธีจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้โดยทั่วไป จึงมักมีบริษัทกำจัดปลวกให้บริการกำจัดปลวก แต่มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ซื้อมาใช้เอง ซึ่งหากสารดังกล่าวพบว่ามีสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

              

ข้อมูลจาก  :  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การกำจัดแมลง

สมุนไพรกำจัดปลวก เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต article
ปัญหาเกี่ยวกับปลวก article
ด่วน.. พบไข้เลือดออกสายพันธุ์รุนแรงพุ่ง 4 เดือนป่วยหนักร่วม 5,000 ราย article
ปลวก..เป็นภัยเงียบที่แอบ ๆ มากับความชื้น และร่องรอย article
การเลือก บริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
ปลวกเข้าบ้านได้อย่างไร article
ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับสอบถามบริษัทกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะ
แนวคิดการป้องกันแมลงรบกวนในโรงงานแปรรูปอาหาร article
เครื่องมือตรวจปลวกสำหรับ บริษัทกำจัดปลวก
ปลวกขึ้นห้องเก็บของได้อย่างไร
กำจัดปลวก ราคาเท่าไหร่ article
การติดตั้งเครื่องดักแมลง