สมัครงาน
ReadyPlanet.com
dot
dot


กระทรวงสาธารณสุข
ระบบวางเหยื่อปลวก
เวปไซด์ซื้อ ขายบ้านและที่ดิน


สมัครงาน article

ผู้จัดการทั่วไป

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป               
 

พนักงานขาย  3  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักงานด้านการขาย
 • เพศชาย            
 

พนักงานบัญชี  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 

พนักงานบริการ  6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • รักงานด้านบริการ
 • วุฒิ ปวส.  ขึ้นไป
 

สวัสดิการ

 • มีค่า Commission 
 • มีค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการประกันสังคม
 • เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน

 


ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 1 :  *
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร 2 :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด :
อายุ(ปี) :  *
เชื้อชาติ :  *
สัญชาติ :  *
เลขที่บัตรประชาชน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
โทรศัพท์บ้าน :  *
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
มือถือ :
Email Address :  *
สถานภาพทางทหาร :
สถานภาพสมรส : โสด
สมรส
วุฒิการศึกษาสูงสุด :  *
สาขาที่จบ :  *
สถาบันการศึกษาที่จบ :  *
คะแนนเฉลี่ย :  *
ปี พ.ศ. ที่จบ :  *
บริษัทที่ทำงานล่าสุด :
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
ลักษณะงาน :
สาเหตุที่ออก :
ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
จำนวนคำพิมพ์ดีดภาษาไทย(คำ) :
สถานที่หรือโทรศัพท์ติดต่อสะดวก ในกรณีเร่งด่วน :Powerpestgroup

ระบบตรวจจับและเหยื่อล่อปลวก article
บริการของเรา article
เกี่ยวกับเรา article